bg

Odszkodowania

Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Gdy poszkodowany umiera na skutek wypadku, jego najbliżsi mają prawo do renty na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Uprawniony do renty jest ten, komu zmarły miał obowiązek...
Dalej

Jak rozliczyć długi spadkowe?

Rozliczenie długów spadkowych może nastąpić w postępowaniu o dział spadku bądź w odrębnym procesie o zapłatę. Jeżeli jednak wszczęto postępowanie o dział spadku rozliczenie zapłaconych długów spadkowych powinno nastąpić w tym postępowaniu.
Dalej

Ile zarabia ubezpieczyciel opóźniając wypłatę odszkodowania?

Poszkodowany w wypadku powinien otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych przypadkach w terminie 90 dni (art. 14 ustawy o...
Dalej

Jakie odszkodowanie za wypadek w szkole?

Temat dużej liczby wypadków w szkole jest aktualny od lat. Uczniowie stają się ofiarami wypadków częściej niż np. górnicy: w latach 2003/2004 na 1000 zatrudnionych w górnictwie zdarzyło...
Dalej

Wypłata renty przed zakończeniem procesu?

Proces sądowy o odszkodowanie powypadkowe może trwać nawet kilka lat. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany musi czekać na gotówkę aż do uprawomocnienia wyroku. Przepisy postępowania cywilnego przewidują...
Dalej

Kiedy zadośćuczynienie za śmierć?

Uprawnienia najbliższych członków rodziny zmarłego, którego śmierć nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia reguluje art. 446 § 4 k.c. Na podstawie tego przepisu najbliżsi zmarłego mogą...
Dalej

Czy stan majątkowy poszkodowanego wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Na pytanie postawione w tytule przecząco odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10. Sprawa dotyczyła wypadku podczas prac budowlanych. Poszkodowany (lat...
Dalej

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany: 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu...
Dalej

Czy wysokość zadośćuczynienia zależy od oczekiwań poszkodowanego?

Ustalając zadośćuczynienie za krzywdę, sąd bierze pod uwagę żądania formułowane przez poszkodowanego przed wszczęciem procesu. Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi należy wskazać kwotę zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. W przeciwnym razie...
Dalej

Jak uzyskać rentę po zmarłym mężu?

Żona, której mąż zginął w wypadku ma prawo do renty wyrównawczej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 446 § 2 kc). Uprawnionymi do renty mogą być także dzieci...
Dalej

Jakie odszkodowanie dla pasażera nietrzeźwego kierowcy?

O 30 procent zmniejszone zostało odszkodowanie w sprawie dotyczącej roszczeń rodziny zmarłego pasażera pojazdu, który wsiadł do samochodu z nietrzeźwym kierowcą. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 7...
Dalej

Czy przyczynienie do wypadku zawsze powoduje zmniejszenie odszkodowania?

Odpowiedź na pytanie kto ponosi winę za spowodowanie wypadku drogowego przesądza nie tylko o odpowiedzialności karnej sprawcy. Ustalenie winy w procesie karnym jest istotne także z punktu widzenia prawa...
Dalej

Po wypadku można leczyć się za granicą.

Poszkodowany ma prawo korzystać ze wszystkich najnowszych osiągnięć medycyny. Nie jest ograniczony w wyborze sposobu leczenia do oferty publicznej „służby zdrowia”. Może leczyć się  prywatnie w Polsce, a...
Dalej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody?

Termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody, która powstała na skutek wypadku komunikacyjnego jest długi. Według aktualnie obowiązujących przepisów wynosi 20 lat licząc od daty popełnienia przestępstwa (art. 442[1] KC)....
Dalej

Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

Konsekwencje prawne spowodowania wypadku drogowego przez kierowcę prowadzącego pojazd w stanie po użyciu alkoholu,  a także sprawcy który zbiegł z miejsca zdarzenia, nie ograniczają się wyłącznie do sfery...
Dalej

Adwokat w postępowaniu karnym

Adwokat jako obrońca podejrzanego Jednym z podstawowych uprawnień podejrzanego w procesie karnym jest prawo do do korzystania z pomocy adwokata. Adwokat może uczestniczyć we wszystkich czynnościach procesowych z...
Dalej