bg

Wypadki komunikacyjne

Kto zawinił przy wyprzedzaniu?

Jadącego za pojazdem, który sygnalizuje skręt w lewo, obowiązuje zakaz wyprzedzania z lewej strony (art. 24 ust. 1, 3, 5 Prawa o ruchu drogowym.) Kierowca, który zmierza skręcić...
Dalej

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).
Dalej

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją polegającą na rezygnacji z ukarania sprawcy przestępstwa na rzecz poddania go próbie, przy czym definitywna rezygnacja ze skazania nastąpi wówczas, gdy sprawca w ustalonym dla niego okresie próby swoim zachowaniem nie dał podstaw do podjęcia postępowania.
Dalej

Jakie sankcje grożą za ucieczkę z miejsca wypadku?

Niejednokrotnie w sprawach dotyczących wypadków drogowych w praktyce sądowej pojawia się pytanie, w którym momencie kończy się dozwolone prawem oddalenie się z miejsca zdarzenia, a kiedy takie zachowanie...
Dalej

Jazda po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być kwalifikowane jako przestępstwo, bądź wykroczenie w zależności od tego, czy kierowca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości,...
Dalej

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany: 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu...
Dalej

Dobrowolne poddanie się karze – 6 pytań i odpowiedzi

Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu przez sąd wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim zaoszczędzenie czasu i kosztów. Podejrzany nierzadko może liczyć na łagodniejszy wyrok.
Dalej

Ustanowienie obrońcy

Jednym z uprawnień przysługujących oskarżonemu, jest prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego oraz ustawy Prawo o adwokaturze obrońcą w postępowaniu karnym może być tylko adwokat.
Dalej

Zatarcie skazania

Instytucja zatarcia skazania powoduje, że skazanie uważa się za niebyłe, a skazanego za osobę niekaraną. W praktyce oznacza to możliwość powrotu do normalnego życia w społeczeństwie bez piętna...
Dalej

Adwokat w postępowaniu karnym

Adwokat jako obrońca podejrzanego Jednym z podstawowych uprawnień podejrzanego w procesie karnym jest prawo do do korzystania z pomocy adwokata. Adwokat może uczestniczyć we wszystkich czynnościach procesowych z...
Dalej