bg

Powrót

Ile zarabia ubezpieczyciel opóźniając wypłatę odszkodowania?

adwokat 25-06-2012, ostatnia aktualizacja 25-09-2012 08:45

Poszkodowany w wypadku powinien otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych przypadkach w terminie 90 dni (art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia jest jednoznaczne (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 grudnia 2011 r. V CSK 38/11):

Jeżeli zobowiązany nie płaci zadośćuczynienia w terminie, poszkodowanemu należą się odsetki. Jest to rekompensata za brak możliwości czerpania korzyści z zadośćuczynienia, jakie mu się należy.

Jakie odsetki za opóźnienie?
Aktualna stopa procentowa odsetek ustawowych, od 15 grudnia 2008 r. wynosi 13 procent w skali roku. W przypadku zadośćuczynienia w wysokości 50.000 zł, poszkodowany powinien otrzymać 17,81 zł za każdy dzień opóźnienia, tj. 534 zł miesięcznie.

Nieuczciwy zysk dla ubezpieczyciela
Z punktu widzenia ubezpieczyciela, opóźnienie wypłaty odszkodowania przynosi korzyści finansowe, oczywiście kosztem poszkodowanych. Jako przykład można wskazać PZU S.A. – spółka wypłaciła w 2011 r. ponad 5,5 mld zł odszkodowań. Na tej podstawie można oszacować, że każdy dzień opóźnienia przyniósł firmie zysk rzędu kilkuset tysięcy złotych z lokat bankowych lub innych inwestycji.

Przetrzymanie gotówki w banku daje ubezpieczycielom ogromne korzyści, ponieważ poszkodowani z reguły rezygnują z dochodzenia odsetek. Także Komisja Nadzoru Finansowego, która jest uprawniona do kontrolowania firm ubezpieczeniowych i nakładania kar finansowych, bardzo łagodnie traktuje przewinienia ubezpieczycieli.

Z wykazu kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że PZU został ukarany w 2010 r. kwotą 10.000 zł, za niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań. W 2012 r. TU Allianz Polska zostało ukarana karą finansową w wysokości 30.000 zł, za siedem przypadków opóźnienia w wypłacie odszkodowań z tytułu oc kierowców. Biorąc pod uwagę “surowość” wymierzonych kar, można się spodziewać, że firmy ubezpieczeniowe mogą więc w dalszym ciągu czerpać zyski z łamania prawa, bez ryzyka poniesienia straty.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Ile zarabia ubezpieczyciel opóźniając wypłatę odszkodowania?

Poszkodowany w wypadku powinien otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych przypadkach w terminie 90 dni (art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia jest jednoznaczne (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 grudnia 2011 r. V CSK 38/11):

Jeżeli zobowiązany nie płaci zadośćuczynienia w terminie, poszkodowanemu należą się odsetki. Jest to rekompensata za brak możliwości czerpania korzyści z zadośćuczynienia, jakie mu się należy.

Jakie odsetki za opóźnienie?
Aktualna stopa procentowa odsetek ustawowych, od 15 grudnia 2008 r. wynosi 13 procent w skali roku. W przypadku zadośćuczynienia w wysokości 50.000 zł, poszkodowany powinien otrzymać 17,81 zł za każdy dzień opóźnienia, tj. 534 zł miesięcznie.

Nieuczciwy zysk dla ubezpieczyciela
Z punktu widzenia ubezpieczyciela, opóźnienie wypłaty odszkodowania przynosi korzyści finansowe, oczywiście kosztem poszkodowanych. Jako przykład można wskazać PZU S.A. – spółka wypłaciła w 2011 r. ponad 5,5 mld zł odszkodowań. Na tej podstawie można oszacować, że każdy dzień opóźnienia przyniósł firmie zysk rzędu kilkuset tysięcy złotych z lokat bankowych lub innych inwestycji.

Przetrzymanie gotówki w banku daje ubezpieczycielom ogromne korzyści, ponieważ poszkodowani z reguły rezygnują z dochodzenia odsetek. Także Komisja Nadzoru Finansowego, która jest uprawniona do kontrolowania firm ubezpieczeniowych i nakładania kar finansowych, bardzo łagodnie traktuje przewinienia ubezpieczycieli.

Z wykazu kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że PZU został ukarany w 2010 r. kwotą 10.000 zł, za niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań. W 2012 r. TU Allianz Polska zostało ukarana karą finansową w wysokości 30.000 zł, za siedem przypadków opóźnienia w wypłacie odszkodowań z tytułu oc kierowców. Biorąc pod uwagę “surowość” wymierzonych kar, można się spodziewać, że firmy ubezpieczeniowe mogą więc w dalszym ciągu czerpać zyski z łamania prawa, bez ryzyka poniesienia straty.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy