bg

Powrót

Jak rozliczyć długi spadkowe?

adwokat 17-10-2012, ostatnia aktualizacja 26-09-2013 04:03

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 922 i nast. k.c.), spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Dług, czyli zobowiązanie do świadczenia na rzecz wierzyciela, należy do obowiązków majątkowych zmarłego i jako taki należy do spadku i ma wpływ na jego wartość.

Wierzyciel zmarłego może zwrócić się do spadkobierców z żądaniem zapłaty długu. Wszyscy spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili działu spadku (art. 1034 par. 1 k.c.). Wierzyciel jest uprawniony żądać zapłaty długu w całości lub w części od wszystkich spadkobierców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zapłata długu przez jednego ze spadkobierców powoduje wygaśnięcie zobowiązania i zwalnia pozostałych spadkobierców z obowiązku zapłaty na rzecz wierzyciela.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której jeden ze spadkobierców spłaca wszystkie bądź niektóre długi spadkowe przed  zakończeniem postępowania o dział spadku. Spadkobierca, który spłacił dług może żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów w spadku (art. 1034 k.c.).

Rozliczenie długów spadkowych może nastąpić w postępowaniu o dział spadku bądź w odrębnym procesie o zapłatę. Jeżeli jednak wszczęto postępowanie o dział spadku, rozliczenie zapłaconych długów spadkowych powinno nastąpić w tym postępowaniu. Spadkobierca, który spłacił długi spadkowe powinien sformułować wyraźne żądanie zasądzenia od pozostałych spadkobierców odpowiednich kwot.

Trzeba podkreślić, że w postępowaniu o dział spadku rozliczeniu podlegają wyłącznie długi spłacone. Sąd spadku nie jest uprawniony do rozstrzygania o istnieniu długów spadku. Postanowienie o dział spadku nie może zawierać rozstrzygnięcia, który ze spadkobierców ma spłacić poszczególnych wierzycieli spadkodawcy i w jakiej wysokości.


Powiązane artykuły


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Jak rozliczyć długi spadkowe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 922 i nast. k.c.), spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Dług, czyli zobowiązanie do świadczenia na rzecz wierzyciela, należy do obowiązków majątkowych zmarłego i jako taki należy do spadku i ma wpływ na jego wartość.

Wierzyciel zmarłego może zwrócić się do spadkobierców z żądaniem zapłaty długu. Wszyscy spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili działu spadku (art. 1034 par. 1 k.c.). Wierzyciel jest uprawniony żądać zapłaty długu w całości lub w części od wszystkich spadkobierców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zapłata długu przez jednego ze spadkobierców powoduje wygaśnięcie zobowiązania i zwalnia pozostałych spadkobierców z obowiązku zapłaty na rzecz wierzyciela.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której jeden ze spadkobierców spłaca wszystkie bądź niektóre długi spadkowe przed  zakończeniem postępowania o dział spadku. Spadkobierca, który spłacił dług może żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów w spadku (art. 1034 k.c.).

Rozliczenie długów spadkowych może nastąpić w postępowaniu o dział spadku bądź w odrębnym procesie o zapłatę. Jeżeli jednak wszczęto postępowanie o dział spadku, rozliczenie zapłaconych długów spadkowych powinno nastąpić w tym postępowaniu. Spadkobierca, który spłacił długi spadkowe powinien sformułować wyraźne żądanie zasądzenia od pozostałych spadkobierców odpowiednich kwot.

Trzeba podkreślić, że w postępowaniu o dział spadku rozliczeniu podlegają wyłącznie długi spłacone. Sąd spadku nie jest uprawniony do rozstrzygania o istnieniu długów spadku. Postanowienie o dział spadku nie może zawierać rozstrzygnięcia, który ze spadkobierców ma spłacić poszczególnych wierzycieli spadkodawcy i w jakiej wysokości.