bg

O firmie

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Barnat świadczy pomoc prawną od 2003 r. Działalność firmy koncentruje się na reprezentacji Klientów w sprawach sądowych. Przeważająca większość spraw dotyczy:

 • odszkodowań za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, powstałych na skutek wypadku lub błędu medycznego,
 • odszkodowań z tytułu śmierci bliskiej osoby,
 • odszkodowań za szkody powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy,
 • roszczeń o zadośćuczynienie i rentę,
 • odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenie oc sprawcy lub ubezpieczenia auto-casco,
 • spraw majątkowych – regulowanie sytuacji prawnej spadkobierców zmarłego, o zachowek,  dotyczących należności pieniężnych, nieruchomości, podziału majątku i zniesienia współwłasności,
 • spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw komputerowych, wypadków komunikacyjnych, prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu lub środków odurzających,
 •  postępowań administracyjnych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu uzyskania informacji o zasadach współpracy z Kancelarią i warunkach prowadzenia sprawy, zapraszam do kontaktu telefonicznego, pod numerem 22 622 6 1 72, przez formularz kontaktowy lub e.mail: info (@) barnat.pl

bg

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Barnat świadczy pomoc prawną od 2003 r. Działalność firmy koncentruje się na reprezentacji Klientów w sprawach sądowych. Przeważająca większość spraw dotyczy:

 • odszkodowań za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, powstałych na skutek wypadku lub błędu medycznego,
 • odszkodowań z tytułu śmierci bliskiej osoby,
 • odszkodowań za szkody powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy,
 • roszczeń o zadośćuczynienie i rentę,
 • odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenie oc sprawcy lub ubezpieczenia auto-casco,
 • spraw majątkowych – regulowanie sytuacji prawnej spadkobierców zmarłego, o zachowek,  dotyczących należności pieniężnych, nieruchomości, podziału majątku i zniesienia współwłasności,
 • spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw komputerowych, wypadków komunikacyjnych, prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu lub środków odurzających,
 •  postępowań administracyjnych, w tym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu uzyskania informacji o zasadach współpracy z Kancelarią i warunkach prowadzenia sprawy, zapraszam do kontaktu telefonicznego, pod numerem 22 622 6 1 72, przez formularz kontaktowy lub e.mail: info (@) barnat.pl