bg

Powrót

Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

adwokat 24-04-2014, ostatnia aktualizacja 24-04-2014 08:42

Gdy poszkodowany umiera na skutek wypadku, jego najbliżsi mają prawo do renty na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Uprawniony do renty jest ten, komu zmarły miał obowiązek dostarczać środków utrzymania. Chodzi o takie osoby, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (art. 446 § 2 k.c.). Do grupy osób uprawnionych należą przede wszystkim dzieci zmarłego oraz jego małżonek.

Renta dla wdowy ma na celu wyrównać jej szkodę majątkową, jaką poniosła na skutek śmierci męża. Chodzi tutaj o możliwie pełne przywrócenie stanu rzeczy, jaki istniał bezpośrednio przed wypadkiem powodującym śmierć męża. Podobnie w przypadku renty dla dzieci – ma im ona zapewnić, zasadniczo aż do czasu ukończenia nauki, odpowiednie środki utrzymania.

Jak obliczyć wysokość renty?

Renta powinna być obliczona stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Warto podkreślić, że nie chodzi tutaj jedynie o „usprawiedliwione” potrzeby, jak w przypadku alimentów. Renta powinna być na tyle wysoka, aby zaspokoić wszystkie potrzeby uprawnionych osób.

Nie oznacza to jednak, że można żądać kwoty w dowolnej wysokości. Górną granicę renty określają możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego. Należy jest oceniać na dzień śmierci, z uwzględnieniem perspektyw i prawdopodobieństwa osiągania dochodów w przyszłości. Zasadniczo suma świadczeń przyznanych tytułem renty nie może być wyższa niż przeciętne dochody zmarłego, które uzyskiwał przed śmiercią, choć w niektórych przypadkach należałoby także uwzględnić zgromadzony przez niego majątek.

Udowodnienie możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego jest obowiązkiem osoby uprawnionej do renty. Starając się o rentę, należy także wyszczególnić potrzeby, których zaspokojeniu renta ma służyć. Wszystkie twierdzenia strony muszą zostać udowodnione. W razie braku przedstawienia stosownych dowodów, sąd odmówi przyznania renty albo jej wysokość może okazać się niższa, niż oczekiwana.


Powiązane artykuły


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Gdy poszkodowany umiera na skutek wypadku, jego najbliżsi mają prawo do renty na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Uprawniony do renty jest ten, komu zmarły miał obowiązek dostarczać środków utrzymania. Chodzi o takie osoby, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (art. 446 § 2 k.c.). Do grupy osób uprawnionych należą przede wszystkim dzieci zmarłego oraz jego małżonek.

Renta dla wdowy ma na celu wyrównać jej szkodę majątkową, jaką poniosła na skutek śmierci męża. Chodzi tutaj o możliwie pełne przywrócenie stanu rzeczy, jaki istniał bezpośrednio przed wypadkiem powodującym śmierć męża. Podobnie w przypadku renty dla dzieci – ma im ona zapewnić, zasadniczo aż do czasu ukończenia nauki, odpowiednie środki utrzymania.

Jak obliczyć wysokość renty?

Renta powinna być obliczona stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Warto podkreślić, że nie chodzi tutaj jedynie o „usprawiedliwione” potrzeby, jak w przypadku alimentów. Renta powinna być na tyle wysoka, aby zaspokoić wszystkie potrzeby uprawnionych osób.

Nie oznacza to jednak, że można żądać kwoty w dowolnej wysokości. Górną granicę renty określają możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego. Należy jest oceniać na dzień śmierci, z uwzględnieniem perspektyw i prawdopodobieństwa osiągania dochodów w przyszłości. Zasadniczo suma świadczeń przyznanych tytułem renty nie może być wyższa niż przeciętne dochody zmarłego, które uzyskiwał przed śmiercią, choć w niektórych przypadkach należałoby także uwzględnić zgromadzony przez niego majątek.

Udowodnienie możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego jest obowiązkiem osoby uprawnionej do renty. Starając się o rentę, należy także wyszczególnić potrzeby, których zaspokojeniu renta ma służyć. Wszystkie twierdzenia strony muszą zostać udowodnione. W razie braku przedstawienia stosownych dowodów, sąd odmówi przyznania renty albo jej wysokość może okazać się niższa, niż oczekiwana.