bg

Powrót

Po wypadku można leczyć się za granicą.

adwokat 10-04-2012, ostatnia aktualizacja 31-07-2013 12:59

Poszkodowany ma prawo korzystać ze wszystkich najnowszych osiągnięć medycyny. Nie jest ograniczony w wyborze sposobu leczenia do oferty publicznej „służby zdrowia”. Może leczyć się  prywatnie w Polsce, a także za granicą. Uprawnienie to jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy publiczna służba zdrowia nie oferuje nowoczesnych metod leczenia albo oczekiwanie w kolejce na wykonanie zabiegu trwałoby zbyt długo.

W wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. (I CSK 384/07) Sąd Najwyższy uznał, że spodziewane koszty zabiegu operacyjnego w szpitalu w Houston, USA szacowane na 55.000 USD (tj. ok. 165.000 zł), powinny zostać zapłacone przez pozwanego ubezpieczyciela.

Jak uzyskać sumę potrzebną na koszty leczenia?

  1. Zebrać dowody wskazujące na konieczność leczenia (np. operacji). Liczy się więc przede wszystkim opinia lekarza.
  2. Obliczyć i udokumentować spodziewane wydatki, na które składają się przykładowo: koszty samego zabiegu, dojazdów, pobytu w szpitalu, koszty leków, środków opatrunkowych, zabiegów rehabilitacyjnych, itd. itp.
  3. Ustalić zobowiązanego do naprawienia szkody – w typowym przypadku będzie to firm ubezpieczeniowa, w której był ubezpieczony samochód sprawcy wypadku.
  4. Wysłać pisemne wezwanie do zapłaty.

W razie odmowy zapłaty jedynym skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dużym ułatwieniem dla poszkodowanego są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym. Na ich podstawie sąd może nakazać pozwanemu zapłacić potrzebną sumę jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie, po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy. Wystarczy przekonać sąd, że żądanie zapłaty jest zasadne tj. „wykazać prawdopodobieństwo istnienia roszczenia” (art. 753 i nast. KPC).

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Po wypadku można leczyć się za granicą.

Poszkodowany ma prawo korzystać ze wszystkich najnowszych osiągnięć medycyny. Nie jest ograniczony w wyborze sposobu leczenia do oferty publicznej „służby zdrowia”. Może leczyć się  prywatnie w Polsce, a także za granicą. Uprawnienie to jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy publiczna służba zdrowia nie oferuje nowoczesnych metod leczenia albo oczekiwanie w kolejce na wykonanie zabiegu trwałoby zbyt długo.

W wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. (I CSK 384/07) Sąd Najwyższy uznał, że spodziewane koszty zabiegu operacyjnego w szpitalu w Houston, USA szacowane na 55.000 USD (tj. ok. 165.000 zł), powinny zostać zapłacone przez pozwanego ubezpieczyciela.

Jak uzyskać sumę potrzebną na koszty leczenia?

  1. Zebrać dowody wskazujące na konieczność leczenia (np. operacji). Liczy się więc przede wszystkim opinia lekarza.
  2. Obliczyć i udokumentować spodziewane wydatki, na które składają się przykładowo: koszty samego zabiegu, dojazdów, pobytu w szpitalu, koszty leków, środków opatrunkowych, zabiegów rehabilitacyjnych, itd. itp.
  3. Ustalić zobowiązanego do naprawienia szkody – w typowym przypadku będzie to firm ubezpieczeniowa, w której był ubezpieczony samochód sprawcy wypadku.
  4. Wysłać pisemne wezwanie do zapłaty.

W razie odmowy zapłaty jedynym skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dużym ułatwieniem dla poszkodowanego są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym. Na ich podstawie sąd może nakazać pozwanemu zapłacić potrzebną sumę jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie, po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy. Wystarczy przekonać sąd, że żądanie zapłaty jest zasadne tj. „wykazać prawdopodobieństwo istnienia roszczenia” (art. 753 i nast. KPC).

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy