bg

Zdaniem sądu

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy...
Dalej

Kto zawinił przy wyprzedzaniu?

Jadącego za pojazdem, który sygnalizuje skręt w lewo, obowiązuje zakaz wyprzedzania z lewej strony (art. 24 ust. 1, 3, 5 Prawa o ruchu drogowym.) Kierowca, który zmierza skręcić...
Dalej

Jakie odszkodowanie dla pasażera nietrzeźwego kierowcy?

O 30 procent zmniejszone zostało odszkodowanie w sprawie dotyczącej roszczeń rodziny zmarłego pasażera pojazdu, który wsiadł do samochodu z nietrzeźwym kierowcą. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 7...
Dalej

Po wypadku można leczyć się za granicą.

Poszkodowany ma prawo korzystać ze wszystkich najnowszych osiągnięć medycyny. Nie jest ograniczony w wyborze sposobu leczenia do oferty publicznej „służby zdrowia”. Może leczyć się  prywatnie w Polsce, a...
Dalej

Czy sprawca wypadku płaci odszkodowanie z własnej kieszeni?

Sprawca wypadku komunikacyjnego (art. 177 kk) powinien liczyć się z konsekwencjami finansowymi swojego zachowania. Jak wcześniej pisałem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) nie zawsze chroni przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania....
Dalej

Prawo do odmowy składania zeznań

Osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Jednak jeśli jest osobą najbliższą dla oskarżonego, może skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań, o czym jeszcze przed przesłuchaniem powinna zostać pouczona.
Dalej

Czy wysokość zadośćuczynienia zależy od oczekiwań poszkodowanego?

Ustalając zadośćuczynienie za krzywdę, sąd bierze pod uwagę żądania formułowane przez poszkodowanego przed wszczęciem procesu. Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi należy wskazać kwotę zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. W przeciwnym razie...
Dalej

Ile zarabia ubezpieczyciel opóźniając wypłatę odszkodowania?

Poszkodowany w wypadku powinien otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych przypadkach w terminie 90 dni (art. 14 ustawy o...
Dalej

Czy przyczynienie do wypadku zawsze powoduje zmniejszenie odszkodowania?

Odpowiedź na pytanie kto ponosi winę za spowodowanie wypadku drogowego przesądza nie tylko o odpowiedzialności karnej sprawcy. Ustalenie winy w procesie karnym jest istotne także z punktu widzenia prawa...
Dalej

Kiedy zadośćuczynienie za śmierć?

Uprawnienia najbliższych członków rodziny zmarłego, którego śmierć nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia reguluje art. 446 § 4 k.c. Na podstawie tego przepisu najbliżsi zmarłego mogą...
Dalej

Czy stan majątkowy poszkodowanego wpływa na wysokość zadośćuczynienia?

Na pytanie postawione w tytule przecząco odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10. Sprawa dotyczyła wypadku podczas prac budowlanych. Poszkodowany (lat...
Dalej