bg


Zasady współpracy

Jakie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy. Stawka wynagrodzenia zależy od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od…

Dalej

Jak zlecić sprawę?

I. Pierwszy kontakt Przed nawiązaniem współpracy adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Już na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie: czy mieści się w ramach kompetencji…

Dalej

Czy z pomocą adwokata dostanę wyższe odszkodowanie?

Adwokat przyjmując sprawę do prowadzenia w żadnym wypadku nie udziela gwarancji, że jej wynik będzie zgody z oczekiwaniami Klienta. Umowa łącząc Klienta z adwokatem zobowiązuje tego ostatniego do…

Dalej

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?

Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz praktyce zawodowej. Każdą prowadzoną sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i…

Dalej