bg

Powrót

Jakie odszkodowanie za wypadek w szkole?

adwokat 22-05-2012, ostatnia aktualizacja 25-09-2012 08:47

Temat dużej liczby wypadków w szkole jest aktualny od lat. Uczniowie stają się ofiarami wypadków częściej niż np. górnicy: w latach 2003/2004 na 1000 zatrudnionych w górnictwie zdarzyło się 17 wypadków, a w tym samym okresie na 1000 uczniów zdarzyło się 21 wypadków. Jak podaje serwis gazetaprawna.pl

120 tys. dzieci uległo wypadkom na lekcjach WF w latach 2008 – 2011

Z danych statystycznych wynika, że częstą przyczyną wypadków jest nieodpowiedni stan pomieszczeń szkoły, a także niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad uczniami przez nauczycieli. Zaniedbanie po stronie szkoły może być podstawą roszczenia o odszkodowanie dla poszkodowanego.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają obowiązek opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami nie ustaje z chwilą zakończenia lekcji ale dotyczy także przerw oraz organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych, na terenie szkoły i poza nią.

Szkoła odpowiada także za szkody, które zostały wyrządzone innej osobie przez ucznia pozostającego pod opieką nauczyciela (art. 427 k.c.). Nauczyciele powinni dbać o bezpieczeństwo w szkole i przeciwdziałać przemocy między uczniami. Odpowiedzialność za pobicie ucznia przez innych uczniów spoczywa na szkole.

Co zrobić gdy zdarzy się wypadek? Warto wiedzieć, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie wyczerpuje możliwości poszkodowanego. W razie wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, poszkodowany może zgłaszać roszczenia o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wysokość roszczeń, inaczej niż w przypadku ubezpieczenia NNW, nie jest w żaden sposób ograniczona i zależy od rozmiaru krzywdy wyrządzonej poszkodowanemu.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Jakie odszkodowanie za wypadek w szkole?

Temat dużej liczby wypadków w szkole jest aktualny od lat. Uczniowie stają się ofiarami wypadków częściej niż np. górnicy: w latach 2003/2004 na 1000 zatrudnionych w górnictwie zdarzyło się 17 wypadków, a w tym samym okresie na 1000 uczniów zdarzyło się 21 wypadków. Jak podaje serwis gazetaprawna.pl

120 tys. dzieci uległo wypadkom na lekcjach WF w latach 2008 – 2011

Z danych statystycznych wynika, że częstą przyczyną wypadków jest nieodpowiedni stan pomieszczeń szkoły, a także niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad uczniami przez nauczycieli. Zaniedbanie po stronie szkoły może być podstawą roszczenia o odszkodowanie dla poszkodowanego.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają obowiązek opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami nie ustaje z chwilą zakończenia lekcji ale dotyczy także przerw oraz organizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych, na terenie szkoły i poza nią.

Szkoła odpowiada także za szkody, które zostały wyrządzone innej osobie przez ucznia pozostającego pod opieką nauczyciela (art. 427 k.c.). Nauczyciele powinni dbać o bezpieczeństwo w szkole i przeciwdziałać przemocy między uczniami. Odpowiedzialność za pobicie ucznia przez innych uczniów spoczywa na szkole.

Co zrobić gdy zdarzy się wypadek? Warto wiedzieć, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie wyczerpuje możliwości poszkodowanego. W razie wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, poszkodowany może zgłaszać roszczenia o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wysokość roszczeń, inaczej niż w przypadku ubezpieczenia NNW, nie jest w żaden sposób ograniczona i zależy od rozmiaru krzywdy wyrządzonej poszkodowanemu.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy