bg

Aktualności

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy...
Dalej

Czy wysokość zadośćuczynienia zależy od oczekiwań poszkodowanego?

Ustalając zadośćuczynienie za krzywdę, sąd bierze pod uwagę żądania formułowane przez poszkodowanego przed wszczęciem procesu. Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi należy wskazać kwotę zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. W przeciwnym razie...
Dalej

Jak rozliczyć długi spadkowe?

Rozliczenie długów spadkowych może nastąpić w postępowaniu o dział spadku bądź w odrębnym procesie o zapłatę. Jeżeli jednak wszczęto postępowanie o dział spadku rozliczenie zapłaconych długów spadkowych powinno nastąpić w tym postępowaniu.
Dalej

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).
Dalej

Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Gdy poszkodowany umiera na skutek wypadku, jego najbliżsi mają prawo do renty na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Uprawniony do renty jest ten, komu zmarły miał obowiązek...
Dalej

Informacja o zmianie adresu Kancelarii

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że Kancelaria  Adwokacka Adwokata Krzysztofa Barnata funkcjonuje pod nowym adresem:   ul. Stępińska 4/56, 00-739 Warszawa    
Dalej

Współpraca

Jeśli jesteś adwokatem, radcą prawnym, aplikantem lub absolwentem prawa i poszukujesz zatrudnienia w Kancelarii Adwokackiej, wyślij swoje CV z listem motywacyjnym na adres: biuro@barnat.pl Szczególnie mile widziane są...
Dalej