bg

Powrót

Jak uzyskać rentę po zmarłym mężu?

adwokat 20-09-2012, ostatnia aktualizacja 25-09-2012 08:42

Żona, której mąż zginął w wypadku ma prawo do renty wyrównawczej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 446 § 2 kc). Uprawnionymi do renty mogą być także dzieci zmarłego oraz inni członkowie bliskiej rodziny. Chodzi o te osoby, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny, czyli był zobowiązany dostarczać im środki utrzymania. Renta przysługuje także innym bliskim osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środki utrzymania, nawet jeśli nie był do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

Renta może być wypłacana w ratach lub jako jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie to ma na celu wyrównać szkodę, jaką osoba bliska poniosła przez to, że została pozbawiony środków utrzymania (alimentów) ze strony zmarłego. Maksymalna wysokość renty nie jest ograniczona przepisami. Zależy przede wszystkim od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego, stopy życiowej rodziny przed wypadkiem i wysokości dochodów członka rodziny pozostałego przy życiu.

Kto wypłaca rentę?

Rentę wypłaca ten, kto jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wszystko zależy od okoliczności wypadku, który spowodował śmierć osoby bliskiej. Przykładowo, jeśli sprawcą wypadku jest kierowca pojazdu, roszczenie o rentę można skierować do firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił polisę OC. Jeśli do wypadku doszło na terenie zakładu pracy, z reguły odpowiedzialność ponosi pracodawca. W razie śmierci na skutek błędu medycznego, odpowiedzialność ponosi lekarz lub placówka służby zdrowia.

Śmierć człowieka z przyczyn naturalnych wyklucza możliwość dochodzenia renty na podstawie art. 446 § 2 kc. Podobnie, jeśli śmierć nastąpiła na skutek wypadku, za który wyłączną winę ponosi zmarły. Warto podkreślić, że chodzi o winę wyłączną. Samo przyczynienie się zmarłego nie jest podstawą do oddalenia powództwa. Może natomiast spowodować odpowiednie obniżenie renty, stosownie do okoliczności zdarzenia i stopnia winy obu stron.

Co zrobić, aby otrzymać rentę?

W celu uzyskania renty po zmarłym należy wnieść do sądu pozew o zapłatę przeciwko temu, kto jest zobowiązany do naprawienia szkody. W tym samym pozwie można zgłosić także inne żądania pozostające w związku z wypadkiem: o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę, o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, o zwrot kosztów pogrzebu, o zwrot kosztów leczenia.

W pozwie warto sformułować wniosek o zabezpieczenie roszczenia o rentę. Zabezpieczenie polega na tym, że po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy sąd zobowiązuje pozwanego do wypłacania części renty, aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Zgłoś swoją sprawę

Powrót do artykułów

Jak uzyskać rentę po zmarłym mężu?

Żona, której mąż zginął w wypadku ma prawo do renty wyrównawczej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 446 § 2 kc). Uprawnionymi do renty mogą być także dzieci zmarłego oraz inni członkowie bliskiej rodziny. Chodzi o te osoby, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny, czyli był zobowiązany dostarczać im środki utrzymania. Renta przysługuje także innym bliskim osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środki utrzymania, nawet jeśli nie był do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

Renta może być wypłacana w ratach lub jako jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie to ma na celu wyrównać szkodę, jaką osoba bliska poniosła przez to, że została pozbawiony środków utrzymania (alimentów) ze strony zmarłego. Maksymalna wysokość renty nie jest ograniczona przepisami. Zależy przede wszystkim od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego, stopy życiowej rodziny przed wypadkiem i wysokości dochodów członka rodziny pozostałego przy życiu.

Kto wypłaca rentę?

Rentę wypłaca ten, kto jest zobowiązany do naprawienia szkody. Wszystko zależy od okoliczności wypadku, który spowodował śmierć osoby bliskiej. Przykładowo, jeśli sprawcą wypadku jest kierowca pojazdu, roszczenie o rentę można skierować do firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił polisę OC. Jeśli do wypadku doszło na terenie zakładu pracy, z reguły odpowiedzialność ponosi pracodawca. W razie śmierci na skutek błędu medycznego, odpowiedzialność ponosi lekarz lub placówka służby zdrowia.

Śmierć człowieka z przyczyn naturalnych wyklucza możliwość dochodzenia renty na podstawie art. 446 § 2 kc. Podobnie, jeśli śmierć nastąpiła na skutek wypadku, za który wyłączną winę ponosi zmarły. Warto podkreślić, że chodzi o winę wyłączną. Samo przyczynienie się zmarłego nie jest podstawą do oddalenia powództwa. Może natomiast spowodować odpowiednie obniżenie renty, stosownie do okoliczności zdarzenia i stopnia winy obu stron.

Co zrobić, aby otrzymać rentę?

W celu uzyskania renty po zmarłym należy wnieść do sądu pozew o zapłatę przeciwko temu, kto jest zobowiązany do naprawienia szkody. W tym samym pozwie można zgłosić także inne żądania pozostające w związku z wypadkiem: o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę, o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, o zwrot kosztów pogrzebu, o zwrot kosztów leczenia.

W pozwie warto sformułować wniosek o zabezpieczenie roszczenia o rentę. Zabezpieczenie polega na tym, że po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy sąd zobowiązuje pozwanego do wypłacania części renty, aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy