bg

Powrót

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatków pozostających w związku ze szkodą. Odszkodowanie rekompensuje ponadto utracone korzyści, np. zarobki.

W potocznym znaczeniu odszkodowaniem nazywa się wszystkie  świadczenia należne poszkodowanemu tj. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za straty majątkowe,  sumę potrzebną na przyszłe koszty leczenia i rentę.

Powrót do FAQ

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatków pozostających w związku ze szkodą. Odszkodowanie rekompensuje ponadto utracone korzyści, np. zarobki.

W potocznym znaczeniu odszkodowaniem nazywa się wszystkie  świadczenia należne poszkodowanemu tj. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za straty majątkowe,  sumę potrzebną na przyszłe koszty leczenia i rentę.