bg

Terms & Conditions

Wypadek czy kolizja – jaka jest różnica?

Wypadek w komunikacji (wypadek drogowy)  jest to zdarzenie, w którym osoba (inna niż sprawca), doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na czas powyżej 7 dni. Przyczyną wypadku jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w…

More

Czy z pomocą adwokata dostanę wyższe odszkodowanie?

Z raportu przygotowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wynika, że odszkodowania wypłacane w sprawach z udziałem profesjonalnego pełnomocnika były ponad dwukrotnie wyższe od tych bez jego udziału. W sprawach szkód majątkowych przeciętna…

More

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?

Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz praktyce zawodowej. Każdą prowadzoną sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i…

More

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatów…

More

Czy muszę płacić z góry?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy. Stawka wynagrodzenia zależy  od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od…

More

Jak zlecić sprawę?

I. Pierwszy kontakt Przed nawiązaniem współpracy adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Już na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie: czy mieści się w ramach kompetencji…

More

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to suma pieniędzy należna poszkodowanemu jako rekompensata za cierpienia fizyczne i psychiczne.

More

Co to jest renta?

Renta wyrównawcza to suma pieniędzy wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Uprawnionymi do…

More