bg


Terms & Conditions

Czy muszę płacić z góry?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy. Stawka wynagrodzenia zależy  od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od…

More

Jak zlecić sprawę?

I. Pierwszy kontakt Przed nawiązaniem współpracy adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Już na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie: czy mieści się w ramach kompetencji…

More

Czy z pomocą adwokata dostanę wyższe odszkodowanie?

Z raportu przygotowanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wynika, że odszkodowania wypłacane w sprawach z udziałem profesjonalnego pełnomocnika były ponad dwukrotnie wyższe od tych bez jego udziału. W sprawach szkód majątkowych przeciętna…

More

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?

Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz praktyce zawodowej. Każdą prowadzoną sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i…

More