bg

Back

Czy muszę płacić z góry?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy.

Stawka wynagrodzenia zależy  od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach odszkodowań powypadkowych, wynagrodzenie adwokata w dużym stopniu zależy sumy odszkodowania, jakie otrzyma osoba poszkodowana. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia sprawy  są bezpłatne. 

Back to FAQ

Czy muszę płacić z góry?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy.

Stawka wynagrodzenia zależy  od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach odszkodowań powypadkowych, wynagrodzenie adwokata w dużym stopniu zależy sumy odszkodowania, jakie otrzyma osoba poszkodowana. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia sprawy  są bezpłatne.