bg

Back

Jak zlecić sprawę?

I. Pierwszy kontakt

Przed nawiązaniem współpracy adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Już na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie: czy mieści się w ramach kompetencji zawodowych adwokata, czy dysponuje on czasem  potrzebnym do jej prowadzenia, czy nie zachodzi konflikt interesów (np. adwokat udzielił wcześniej pomocy prawnej innemu uczestnikowi sporu).

II. Uzgodnienie zasad współpracy

Kolejnym etapem poprzedzającym przyjęcie sprawy przez adwokata jest uzgodnienie warunków współpracy, zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia. Efektem uzgodnień jest pisemna umowa zawierająca postanowienia istotne dla zainteresowanego, w szczególności zakres zlecenia, wynagrodzenie i terminy płatności.

III. Prowadzenie sprawy

Z chwilą udzielenia pełnomocnictwa, adwokat może działać w imieniu swojego Klienta. Klient jest niezwłocznie informowany o wszelkich działaniach podejmowanych przez adwokata. Ta sama reguła dotyczy innych faktów mających związek ze sprawą (wyznaczenie terminu rozprawy, zarządzenia sądu, pisma pełnomocnika strony przeciwnej, itp.).

IV. Zakończenie współpracy

Z reguły pełnomocnictwo wygasa po zakończeniu sporu sądowego. Mocodawca może jednak wypowiedzieć adwokatowi pełnomocnictwo w każdym czasie, nawet bez ważnego powodu.

Back to FAQ

Jak zlecić sprawę?

I. Pierwszy kontakt

Przed nawiązaniem współpracy adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Już na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie: czy mieści się w ramach kompetencji zawodowych adwokata, czy dysponuje on czasem  potrzebnym do jej prowadzenia, czy nie zachodzi konflikt interesów (np. adwokat udzielił wcześniej pomocy prawnej innemu uczestnikowi sporu).

II. Uzgodnienie zasad współpracy

Kolejnym etapem poprzedzającym przyjęcie sprawy przez adwokata jest uzgodnienie warunków współpracy, zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia. Efektem uzgodnień jest pisemna umowa zawierająca postanowienia istotne dla zainteresowanego, w szczególności zakres zlecenia, wynagrodzenie i terminy płatności.

III. Prowadzenie sprawy

Z chwilą udzielenia pełnomocnictwa, adwokat może działać w imieniu swojego Klienta. Klient jest niezwłocznie informowany o wszelkich działaniach podejmowanych przez adwokata. Ta sama reguła dotyczy innych faktów mających związek ze sprawą (wyznaczenie terminu rozprawy, zarządzenia sądu, pisma pełnomocnika strony przeciwnej, itp.).

IV. Zakończenie współpracy

Z reguły pełnomocnictwo wygasa po zakończeniu sporu sądowego. Mocodawca może jednak wypowiedzieć adwokatowi pełnomocnictwo w każdym czasie, nawet bez ważnego powodu.