bg

News

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy...
More

(Polski) Czy wysokość zadośćuczynienia zależy od oczekiwań poszkodowanego?

Sorry, this entry is only available in Polski.
More

Jak rozliczyć długi spadkowe?

Rozliczenie długów spadkowych może nastąpić w postępowaniu o dział spadku bądź w odrębnym procesie o zapłatę. Jeżeli jednak wszczęto postępowanie o dział spadku rozliczenie zapłaconych długów spadkowych powinno nastąpić w tym postępowaniu.
More

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).
More

(Polski) Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Sorry, this entry is only available in Polski.
More

Informacja o zmianie adresu Kancelarii

Sorry, this entry is only available in Polski.
More

Career

Jeśli jesteś prawnikiem i poszukujesz zatrudnienia w Kancelarii Adwokackiej, wyślij swoje CV z listem motywacyjnym na adres: biuro@barnat.pl Szczególnie mile widziane są zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria: umiejętność...
More