bg

Back

Wypadek czy kolizja – jaka jest różnica?

Wypadek w komunikacji (wypadek drogowy)  jest to zdarzenie, w którym osoba (inna niż sprawca), doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na czas powyżej 7 dni. Przyczyną wypadku jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. Przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji zostało zdefiniowane w art. 177 Kodeksu karnego.

Kolizja (stłuczka) to zdarzenie drogowe, którego przyczyną jest  naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. W kolizji nie  dochodzi jednak do uszkodzenia ciała ani rozstroju zdrowia innych osób, poza ewentualnie samym sprawcą wypadku.

Back to FAQ

Wypadek czy kolizja – jaka jest różnica?

Wypadek w komunikacji (wypadek drogowy)  jest to zdarzenie, w którym osoba (inna niż sprawca), doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na czas powyżej 7 dni. Przyczyną wypadku jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. Przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji zostało zdefiniowane w art. 177 Kodeksu karnego.

Kolizja (stłuczka) to zdarzenie drogowe, którego przyczyną jest  naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. W kolizji nie  dochodzi jednak do uszkodzenia ciała ani rozstroju zdrowia innych osób, poza ewentualnie samym sprawcą wypadku.