bg

Back

Co to jest renta?

Renta wyrównawcza to suma pieniędzy wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Uprawnionymi do renty są także osoby najbliższe poszkodowanego, który zmarł na skutek wypadku. W ich przypadku renta ma zastąpić środki utrzymania, które za życia dostarczał lub powinien był dostarczać zmarły członek rodziny.

Back to FAQ

Co to jest renta?

Renta wyrównawcza to suma pieniędzy wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Uprawnionymi do renty są także osoby najbliższe poszkodowanego, który zmarł na skutek wypadku. W ich przypadku renta ma zastąpić środki utrzymania, które za życia dostarczał lub powinien był dostarczać zmarły członek rodziny.