bg

Back

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?

Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz praktyce zawodowej. Każdą prowadzoną sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i nazwiskiem, ze świadomością, że wynik może mieć wpływ na jego renomę.

Kto lubi płacić pośrednikom? Firmy zajmujące się odszkodowaniami pośredniczą w kontaktach między poszkodowanym a prawnikiem, który na podstawie umowy z taką firmą prowadzi sprawę. Wynagrodzenie, które płacisz pokrywa koszty zdobycia Twoich danych kontaktowych oraz prowizję sprzedawcy, który podpisuje z Tobą umowę. Na zatrudnienie dobrego prawnika zostaje z tego niewiele…

Cała sprawa w jednych rękach. Adwokat może działać w postępowaniu cywilnym i karnym. Od momentu złożenia wniosku o odszkodowanie, aż do chwily wypłaty.  Firmy zajmujące się odszkodowaniami nie mogą reprezentować swoich klientów w postępowaniu  sądowym. W razie takiej konieczności korzystają z pomocy prawników. Nie masz jednak wpływu na to, kto będzie  prowadził Twoją sprawę.

Tajemnica adwokacka. Adwokat jest zobowiązany z mocy ustawy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Firmy pośredniczące w sprawach odszkodowań powypadkowych działają według reguł obowiązujących każdego przedsiębiorcę. Ochrona Twoich danych jest słabsza.

Każdy adwokat posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zlecając sprawę kancelarii adwokackiej możesz być pewien, że w razie popełnienia błędu w prowadzeniu sprawy, wyrządzona szkoda zostanie naprawiona i nie poniesiesz straty.

Adwokat jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Adwokackiej, którego treść została uchwalona przez Naczelną Radę Adwokacką. Przestrzeganie Kodeksu Etyki jest obowiązkiem każdego adwokata. Za jego naruszenie odpowiada przed sądem dyscyplinarnym, który ma prawo ukarać adwokata, np. pozbawiając możliwości wykonywania zawodu.

Back to FAQ

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?

Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz praktyce zawodowej. Każdą prowadzoną sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i nazwiskiem, ze świadomością, że wynik może mieć wpływ na jego renomę.

Kto lubi płacić pośrednikom? Firmy zajmujące się odszkodowaniami pośredniczą w kontaktach między poszkodowanym a prawnikiem, który na podstawie umowy z taką firmą prowadzi sprawę. Wynagrodzenie, które płacisz pokrywa koszty zdobycia Twoich danych kontaktowych oraz prowizję sprzedawcy, który podpisuje z Tobą umowę. Na zatrudnienie dobrego prawnika zostaje z tego niewiele…

Cała sprawa w jednych rękach. Adwokat może działać w postępowaniu cywilnym i karnym. Od momentu złożenia wniosku o odszkodowanie, aż do chwily wypłaty.  Firmy zajmujące się odszkodowaniami nie mogą reprezentować swoich klientów w postępowaniu  sądowym. W razie takiej konieczności korzystają z pomocy prawników. Nie masz jednak wpływu na to, kto będzie  prowadził Twoją sprawę.

Tajemnica adwokacka. Adwokat jest zobowiązany z mocy ustawy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Firmy pośredniczące w sprawach odszkodowań powypadkowych działają według reguł obowiązujących każdego przedsiębiorcę. Ochrona Twoich danych jest słabsza.

Każdy adwokat posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zlecając sprawę kancelarii adwokackiej możesz być pewien, że w razie popełnienia błędu w prowadzeniu sprawy, wyrządzona szkoda zostanie naprawiona i nie poniesiesz straty.

Adwokat jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Adwokackiej, którego treść została uchwalona przez Naczelną Radę Adwokacką. Przestrzeganie Kodeksu Etyki jest obowiązkiem każdego adwokata. Za jego naruszenie odpowiada przed sądem dyscyplinarnym, który ma prawo ukarać adwokata, np. pozbawiając możliwości wykonywania zawodu.