bg

Back

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatów pozostających w związku ze szkodą. Odszkodowanie rekompensuje ponadto utracone korzyści, np. zarobki.

W potocznym znaczeniu odszkodowaniem nazywa się wszystkie  świadczenia neleżne poszkodowanemu tj. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za straty majątkowe,  sumę potrzebną na przyszłe koszty leczenia i rentę wyrównawczą.

Back to FAQ

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatów pozostających w związku ze szkodą. Odszkodowanie rekompensuje ponadto utracone korzyści, np. zarobki.

W potocznym znaczeniu odszkodowaniem nazywa się wszystkie  świadczenia neleżne poszkodowanemu tj. zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za straty majątkowe,  sumę potrzebną na przyszłe koszty leczenia i rentę wyrównawczą.