bg


Criminal Cases

Criminal cases


Obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Działanie w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, subsydiarne akty oskarżenia.

  • Sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych (art. 177 kk)
  • Jazdy po użyciu alkoholu i środków odurzających (art. 178a kk)
  • Fałszowania dokumentów (art. 270 kk)

Resources

Kto zawinił przy wyprzedzaniu?

Jadącego za pojazdem, który sygnalizuje skręt w lewo, obowiązuje zakaz wyprzedzania z lewej strony (art. 24 ust. 1, 3, 5 Prawa o ruchu drogowym.) Kierowca, który zmierza skręcić…

More

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany: 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu…

More

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).

More

Dobrowolne poddanie się karze – 6 pytań i odpowiedzi

Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu przez sąd wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim zaoszczędzenie czasu i kosztów. Podejrzany nierzadko może liczyć na łagodniejszy wyrok.

More

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją polegającą na rezygnacji z ukarania sprawcy przestępstwa na rzecz poddania go próbie, przy czym definitywna rezygnacja ze skazania nastąpi wówczas, gdy sprawca w ustalonym dla niego okresie próby swoim zachowaniem nie dał podstaw do podjęcia postępowania.

More

Criminal cases

Obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Działanie w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, subsydiarne akty oskarżenia.

  • Sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych (art. 177 kk)
  • Jazdy po użyciu alkoholu i środków odurzających (art. 178a kk)
  • Fałszowania dokumentów (art. 270 kk)

Resources