bg


Sprawy Karne

Dla narażonych na odpowiedzialność karną


Działamy w charakterze obrońcy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych. Sporządzamy subsydiarne akty oskarżenia, apelacje i kasacje do Sądu Najwyższego.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące zarzutów popełnienia przestępstwa:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym wypadków komunikacyjnych (art. 177 kk) oraz jazdy po użyciu alkoholu i środków odurzających (art. 178a kk),
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 kk),
  • przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b kk),  w tym przestępstw komputerowych i popełnionych w sieci internet,
  • przeciwko mieniu (art. 278-295),
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309).

Artykuły

Kto zawinił przy wyprzedzaniu?

Jadącego za pojazdem, który sygnalizuje skręt w lewo, obowiązuje zakaz wyprzedzania z lewej strony (art. 24 ust. 1, 3, 5 Prawa o ruchu drogowym.) Kierowca, który zmierza skręcić…

Dalej

7 ważnych reguł postępowania obowiązujących uczestnika wypadku drogowego

Zachowanie uczestników wypadku drogowego regulują Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 44). Kierujący pojazdem uczestnik wypadku jest zobowiązany: 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu…

Dalej

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).

Dalej

Dobrowolne poddanie się karze – 6 pytań i odpowiedzi

Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu przez sąd wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim zaoszczędzenie czasu i kosztów. Podejrzany nierzadko może liczyć na łagodniejszy wyrok.

Dalej

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją polegającą na rezygnacji z ukarania sprawcy przestępstwa na rzecz poddania go próbie, przy czym definitywna rezygnacja ze skazania nastąpi wówczas, gdy sprawca w ustalonym dla niego okresie próby swoim zachowaniem nie dał podstaw do podjęcia postępowania.

Dalej

Dla narażonych na odpowiedzialność karną

Działamy w charakterze obrońcy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych. Sporządzamy subsydiarne akty oskarżenia, apelacje i kasacje do Sądu Najwyższego.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące zarzutów popełnienia przestępstwa:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym wypadków komunikacyjnych (art. 177 kk) oraz jazdy po użyciu alkoholu i środków odurzających (art. 178a kk),
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 kk),
  • przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b kk),  w tym przestępstw komputerowych i popełnionych w sieci internet,
  • przeciwko mieniu (art. 278-295),
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309).

Artykuły