bg

Back

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

adwokat 02-08-2010, last updated 18-07-2013 11:56

Od lipca 2010 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu karnego. Wprowadzono nowe, niezwykle surowe sankcje za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W równym stopniu dotyczą one zresztą narkotyków i innych środków odurzających oraz sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

1. Więzienie bez zawieszenia

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).  Dla uniknięcia więzienia oskarżony będzie musiał przekonać sąd, że sprawa ma wyjątkowy charakter a orzeczenie kary pozbawienia wolność bez zawieszenia byłoby niesprawiedliwe.

Taka sama kara grozi kierowcy, który złamie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a więc gdy w okresie obowiązywania tego środka karnego, nadal będzie prowadził pojazd mimo utraty uprawnień. Zakaz ten musi być jednak orzeczony w związku ze skazaniem za przestępstwo, co oznacza, że w wypadku obowiązywania czasowego zakazu orzeczonego za wykroczenie lub zakazu prowadzenia innego pojazdu np. roweru, sprawca nie będzie odpowiadał z tego surowszego przepisu.

2. Dożywotnie pozbawienie prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dodatkową sankcją, stosowaną obok kary pozbawienia wolności. W razie skazania sprawcy przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo kierującego, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 k.k. w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zakaz prowadzenia pojazdów może być krótszy – od 1 roku do lat 10.

W razie ponownego  skazania za wymienione wyżej przestępstwa dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Nie ma możliwości skrócenia obowiązywania zakazu, nawet jeśli w sprawie pojawią się szczególne okoliczności.

3. Nawiązka

Dodatkową dolegliwością finansową jest nawiązka, czyli obowiązek zapłacenia określonej sumy pieniężnej. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355, jeżeli kierujący był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może zasądzić od sprawcy nawiązkę w wysokości do 100.000 zł. Nawiązka może zostać zasądzona na rzecz pokrzywdzonego (art. 46 k.k.) lub na rzecz organizacji, której celem jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (art. 47 § 3 k.k.). Nawiązka na rzecz pokrzywdzone pełni funkcję odszkodowania. Po zapłaceniu należności na rzecz pokrzywdzonego sprawca może starać się o zwrot nawiązki od ubezpieczyciela.

4. Świadczenie pieniężne

Skazując za jazdę w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.) sąd może nakazać sprawcy przestępstwa zapłacenie kwoty do 60.000 zł na rzecz instytucji zajmującej się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Warto zauważyć, że w przypadku pozostałych przestępstw maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć 20.000 zł.


Submit your case

Back to Resources

Nowe sankcje za jazdę po alkoholu

Od lipca 2010 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu karnego. Wprowadzono nowe, niezwykle surowe sankcje za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W równym stopniu dotyczą one zresztą narkotyków i innych środków odurzających oraz sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

1. Więzienie bez zawieszenia

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi nietrzeźwemu kierowcy (art. 178a k.k.), który wcześniej był już karany za jedno z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jeśli zostało popełnione pod wpływem alkoholu. Możliwość zawieszenia wykonania kary została przy tym ograniczona wyłącznie do „szczególnych wypadków” (art. 69 § 4 k.k.).  Dla uniknięcia więzienia oskarżony będzie musiał przekonać sąd, że sprawa ma wyjątkowy charakter a orzeczenie kary pozbawienia wolność bez zawieszenia byłoby niesprawiedliwe.

Taka sama kara grozi kierowcy, który złamie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a więc gdy w okresie obowiązywania tego środka karnego, nadal będzie prowadził pojazd mimo utraty uprawnień. Zakaz ten musi być jednak orzeczony w związku ze skazaniem za przestępstwo, co oznacza, że w wypadku obowiązywania czasowego zakazu orzeczonego za wykroczenie lub zakazu prowadzenia innego pojazdu np. roweru, sprawca nie będzie odpowiadał z tego surowszego przepisu.

2. Dożywotnie pozbawienie prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dodatkową sankcją, stosowaną obok kary pozbawienia wolności. W razie skazania sprawcy przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo kierującego, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 k.k. w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zakaz prowadzenia pojazdów może być krótszy – od 1 roku do lat 10.

W razie ponownego  skazania za wymienione wyżej przestępstwa dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Nie ma możliwości skrócenia obowiązywania zakazu, nawet jeśli w sprawie pojawią się szczególne okoliczności.

3. Nawiązka

Dodatkową dolegliwością finansową jest nawiązka, czyli obowiązek zapłacenia określonej sumy pieniężnej. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355, jeżeli kierujący był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może zasądzić od sprawcy nawiązkę w wysokości do 100.000 zł. Nawiązka może zostać zasądzona na rzecz pokrzywdzonego (art. 46 k.k.) lub na rzecz organizacji, której celem jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (art. 47 § 3 k.k.). Nawiązka na rzecz pokrzywdzone pełni funkcję odszkodowania. Po zapłaceniu należności na rzecz pokrzywdzonego sprawca może starać się o zwrot nawiązki od ubezpieczyciela.

4. Świadczenie pieniężne

Skazując za jazdę w stanie nietrzeźwości (art. 178a k.k.) sąd może nakazać sprawcy przestępstwa zapłacenie kwoty do 60.000 zł na rzecz instytucji zajmującej się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Warto zauważyć, że w przypadku pozostałych przestępstw maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć 20.000 zł.