Sprawy majątkowe
bg


Sprawy majątkowe

Całościowe regulowanie sytuacji prawnej


Pomoc prawna w zakresie spraw majątkowych obejmuje doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji.

Prowadzone przez nas sprawy majątkowe dotyczą:

 • uregulowania sytuacji prawnej spadkobierców zmarłego,
 • podziału majątku spadkowego lub małżeńskiego,
 • zniesienie współwłasności,
 • roszczeń o zachowek,
 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczeń z umów,
 • odszkodowań z czynów niedozwolonych,
 • postępowań administracyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Artykuły

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy…

Dalej

Czy wysokość zadośćuczynienia zależy od oczekiwań poszkodowanego?

Ustalając zadośćuczynienie za krzywdę, sąd bierze pod uwagę żądania formułowane przez poszkodowanego przed wszczęciem procesu. Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi należy wskazać kwotę zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. W przeciwnym razie…

Dalej

Kto zawinił przy wyprzedzaniu?

Jadącego za pojazdem, który sygnalizuje skręt w lewo, obowiązuje zakaz wyprzedzania z lewej strony (art. 24 ust. 1, 3, 5 Prawa o ruchu drogowym.) Kierowca, który zmierza skręcić…

Dalej

Ile zarabia ubezpieczyciel opóźniając wypłatę odszkodowania?

Poszkodowany w wypadku powinien otrzymać odszkodowanie (zadośćuczynienie) w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych przypadkach w terminie 90 dni (art. 14 ustawy o…

Dalej

Jakie odszkodowanie dla pasażera nietrzeźwego kierowcy?

O 30 procent zmniejszone zostało odszkodowanie w sprawie dotyczącej roszczeń rodziny zmarłego pasażera pojazdu, który wsiadł do samochodu z nietrzeźwym kierowcą. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 7…

Dalej

Sprawy majątkowe

Pomoc prawna w zakresie spraw majątkowych obejmuje doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji.

Prowadzone przez nas sprawy majątkowe dotyczą:

 • uregulowania sytuacji prawnej spadkobierców zmarłego,
 • podziału majątku spadkowego lub małżeńskiego,
 • zniesienie współwłasności,
 • roszczeń o zachowek,
 • o zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczeń z umów,
 • odszkodowań z czynów niedozwolonych,
 • postępowań administracyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Artykuły