bg

Powrót

Jakie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy.

Stawka wynagrodzenia zależy od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach dotyczących odszkodowań oraz innych roszczeń majątkowych, wynagrodzenie adwokata w pewnym stopniu zależy wysokości sumy, jaka jest przedmiotem sporu. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia sprawy są bezpłatne. 

Powrót do FAQ

Jakie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy?

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy.

Stawka wynagrodzenia zależy od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu.

W sprawach dotyczących odszkodowań oraz innych roszczeń majątkowych, wynagrodzenie adwokata w pewnym stopniu zależy wysokości sumy, jaka jest przedmiotem sporu. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy.

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia sprawy są bezpłatne.