bg

Krzysztof Barnat

Pracuję w zawodzie prawnika od 1999 r. Po ukończeniu wyższych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostałem przyjęty na aplikację adwokacką. Wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie uzyskałem w 2003 r. (nr wpisu 1927).

Prowadzenie własnej kancelarii daje mi możliwość realizacji pasji, która sprawiła, że jestem adwokatem. Dzięki znajomości przepisów prawa, procedur sądowych i zdobytego doświadczenia zawodowego, mogę działać w interesie moich Klientów, pomagając im w skutecznym załatwieniu sprawy.

Więcej

Aktualności

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy…

Dalej

Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Gdy poszkodowany umiera na skutek wypadku, jego najbliżsi mają prawo do renty na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Uprawniony do renty jest ten, komu zmarły miał obowiązek…

Dalej
bg