bg

Słownik pojęć

Wypadek czy kolizja – jaka jest różnica?

Wypadek w komunikacji (wypadek drogowy)  jest to zdarzenie, w którym osoba (inna niż sprawca), doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na czas powyżej 7 dni. Przyczyną wypadku jest naruszenie zasad bezpieczeństwa w…

Dalej

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to suma pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną. Za stratę uważa się pomniejszenie majątku np. na skutek zniszczenia rzeczy lub z powodu wydatków…

Dalej

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to suma pieniędzy należna poszkodowanemu jako rekompensata za cierpienia fizyczne i psychiczne.

Dalej

Co to jest renta ?

Renta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego to suma pieniędzy wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia…

Dalej