bg

Krzysztof Barnat


I am practising law since 1999. After receiving Master degree in Law Faculty from the University of Marii Curie-Sklodowska in Lublin I entered the Bar. In 2003 I established law firm and since then I work as solo practitioner. Solo practice gives me the luxury to fulfil my passion which drove me to become a lawyer: to help people to take advantage of the opportunities that give them justice system and to fight their rights.
more

News

Czy w razie braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła powinna zwrócić dotację?

Szkoła specjalna nie musi zwracać dotacji pobranej dla ucznia niepełnosprawnego w przypadku czasowego braku orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniającego do objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Czasowy brak aktualności orzeczenia należy…

More

(Polski) Od czego zależy wysokość renty po zmarłym?

Sorry, this entry is only available in Polski.

More
bg