bg

Back

Adwokat w postępowaniu karnym

adwokat 24-04-2008, last updated 02-04-2012 07:28

Adwokat jako obrońca podejrzanego

Jednym z podstawowych uprawnień podejrzanego w procesie karnym jest prawo do do korzystania z pomocy adwokata. Adwokat może uczestniczyć we wszystkich czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego, w szczególności w przesłuchaniu, oględzinach lub okazaniu.
Nierzadko zdarza się, że uczestnik wypadku jest przesłuchiwany w charakterze świadka, zanim jeszcze usłyszy zarzuty. Osoba przesłuchiwana jako świadek także może skorzystać z pomocy adwokata, który działa wówczas jako pełnomocnik (art. 87 § 2 k.p.k.).

Adwokat jako pełnomocnik pokrzywdzonego

Nie tylko podejrzany może korzystać z pomocy adwokata. Osoba pokrzywdzona również ma prawo udzielić adwokatowi pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy karnej.  Co oczywiste, w takiej sytuacji adwokat reprezentuje wyłącznie interesy pokrzywdzonego i nie może być jednocześnie obrońcą osoby podejrzanej.

W sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych adwokat może działać w podwójnej roli, jako pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawie karnej i jako pełnomocnik w sprawie cywilnej o odszkodowanie powypadkowe


Submit your case

Back to Resources

Adwokat w postępowaniu karnym

Adwokat jako obrońca podejrzanego

Jednym z podstawowych uprawnień podejrzanego w procesie karnym jest prawo do do korzystania z pomocy adwokata. Adwokat może uczestniczyć we wszystkich czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego, w szczególności w przesłuchaniu, oględzinach lub okazaniu.
Nierzadko zdarza się, że uczestnik wypadku jest przesłuchiwany w charakterze świadka, zanim jeszcze usłyszy zarzuty. Osoba przesłuchiwana jako świadek także może skorzystać z pomocy adwokata, który działa wówczas jako pełnomocnik (art. 87 § 2 k.p.k.).

Adwokat jako pełnomocnik pokrzywdzonego

Nie tylko podejrzany może korzystać z pomocy adwokata. Osoba pokrzywdzona również ma prawo udzielić adwokatowi pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy karnej.  Co oczywiste, w takiej sytuacji adwokat reprezentuje wyłącznie interesy pokrzywdzonego i nie może być jednocześnie obrońcą osoby podejrzanej.

W sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych adwokat może działać w podwójnej roli, jako pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawie karnej i jako pełnomocnik w sprawie cywilnej o odszkodowanie powypadkowe