bg

Back

Wypłata renty przed zakończeniem procesu?

adwokat 17-04-2012, last updated 27-11-2012 07:42

Proces sądowy o odszkodowanie powypadkowe może trwać nawet kilka lat. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany musi czekać na gotówkę aż do uprawomocnienia wyroku.

Przepisy postępowania cywilnego przewidują zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu (art. 730 i nast. k.p.c). Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony w pozwie, a nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania. W sprawach odszkodowań powypadkowych, zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu pozwanego, aby zapłacił na rzecz powoda jednorazowo lub okresowo (np. miesięcznie) określoną sumę.

Taki sposób zabezpieczenia może dotyczyć roszczeń o rentę oraz sumy potrzebnej na koszty leczenia w tych sprawach, które dotyczą odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub śmierć żywiciela albo rozstrój zdrowia. W przypadku roszczenia o rentę okresową może więc zdarzyć się tak, że pozwany zakład ubezpieczeń będzie płacił poszkodowanemu powodowi miesięczną rentę aż do zakończenia procesu.

Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu po przeprowadzeniu rozprawy. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę nie powinien przekroczyć 30 dni.

Formułując wniosek o zabezpieczenie wystarczy uprawdopodobnić, że roszczenie ma usprawiedliwione podstawy. Uzasadnienie wniosku oraz zgłoszone dowody powinny przekonać sąd, że wyrok jaki w przyszłości zostanie wydany w sprawie, będzie zgodny z żądaniem powoda.

Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony także w trakcie procesu. Czy warto go złożyć? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, w każdym przypadku należy ocenić szanse na wygranie sprawy. Zachodzi bowiem ryzyko, że w razie przegrania procesu, pozwany zażąda zwrotu sum, które zapłacił wykonując postanowienie o zabezpieczniu roszczeń.

 

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy


Submit your case

Back to Resources

Wypłata renty przed zakończeniem procesu?

Proces sądowy o odszkodowanie powypadkowe może trwać nawet kilka lat. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany musi czekać na gotówkę aż do uprawomocnienia wyroku.

Przepisy postępowania cywilnego przewidują zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu (art. 730 i nast. k.p.c). Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony w pozwie, a nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania. W sprawach odszkodowań powypadkowych, zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu pozwanego, aby zapłacił na rzecz powoda jednorazowo lub okresowo (np. miesięcznie) określoną sumę.

Taki sposób zabezpieczenia może dotyczyć roszczeń o rentę oraz sumy potrzebnej na koszty leczenia w tych sprawach, które dotyczą odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub śmierć żywiciela albo rozstrój zdrowia. W przypadku roszczenia o rentę okresową może więc zdarzyć się tak, że pozwany zakład ubezpieczeń będzie płacił poszkodowanemu powodowi miesięczną rentę aż do zakończenia procesu.

Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu po przeprowadzeniu rozprawy. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę nie powinien przekroczyć 30 dni.

Formułując wniosek o zabezpieczenie wystarczy uprawdopodobnić, że roszczenie ma usprawiedliwione podstawy. Uzasadnienie wniosku oraz zgłoszone dowody powinny przekonać sąd, że wyrok jaki w przyszłości zostanie wydany w sprawie, będzie zgodny z żądaniem powoda.

Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony także w trakcie procesu. Czy warto go złożyć? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, w każdym przypadku należy ocenić szanse na wygranie sprawy. Zachodzi bowiem ryzyko, że w razie przegrania procesu, pozwany zażąda zwrotu sum, które zapłacił wykonując postanowienie o zabezpieczniu roszczeń.

 

Zgłoś swoją sprawę:
Formularz kontaktowy